Drzwi przeciwpożarowe

Ścianki i Drzwi przeciwpożarowe

Bramy przeciwpożarowe

drzwi przeciwpożarowe
Bramy przeciwpożarowe
bramy przeciwpożarowe
ścianki przeciwpożarowe
Stalowe drzwi i ścianki profilowe
ru
ochrona
zabezpieczenia
products
realizations
gallery
contact
katalog
price list
certificates
information

Contact


JAKRACorporation Sp.zo.o.
ul. Długa 2,  05-860 Płochocin

NIP: 5222459546
Regon: 014925780
KRS: 0000102451-Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego
Kapitał zakładowy: 502 000,00zł

e-mail: firma@jakra.pl
phone      022-722-55-31
phone 022-478-22-83
phone 022-478-31-41
fax 022-478-33-84