JAKRA Corporation Sp.zo.o.
ul. Długa 2
05-860 Płochocin

e-mail: firma@jakra.pl

phone:
+48 22-722-55-31
+48 22-478-22-83
+48 22-478-31-41
fax.+48  22-478-33-84

cell. +48  501 639 115

NIP: 5222459546
Regon: 014925780
KRS: 0000102451-Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego
Kapitał zakładowy: 502 000,00zł