www.mazovia.pl
Fundusze Europejskie
Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe

Profile stalowe

drzwi przeciwpożarowe
Bramy przeciwpożarowe
bramy przeciwpożarowe
ścianki przeciwpożarowe
Stalowe drzwi i ścianki profilowe
ru
ochrona
zabezpieczenia
Przedstawicielstwa przeciwpożarowej firmy
Produkty technik przeciwpożarowych
Realizacje przeciwpożarowych systemów
Galeria techniki przeciwpożarowe
Kontakt
Katalog drzwi przeciwpożarowych
Systemy przeciwpożarowe - cennik
Certyfikaty technologii przeciwpożarowych
Projekty UE
bramy p. poż. i klapy dymowe

Super nowość

System JAKRA -Profil LINE System Jakra
PROFIL  LINEAktualności

Firma JAKRA Corporation
Sp. z o.o. poszukuje

DEALERÓW na terenie Polski

Kontakt
tel.: (0 22) 478 31 41
E-mail: firma@jakra.pl


Drzwi antywłamaniowe

Drzwi antywłamaniowe


Drzwi do komórek lokatorskich

Drzwi stalowe, z blachy ocynkowanej do komórek lokatorskich
więcej..>>

RPO WM 2014-2020, Działanie 3.3.Niniejszym informujemy, iż w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2018/UE/RPOWM/3.3 dotyczącego dostawy 2 szt. środków trwałych: maszyny tnącej z fiberlaserem (1 szt.) oraz prasy krawędziowej sterowanej CNC do produkcji ościeżnic drzwiowych (1 szt.), jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy R&D Tech Sp. z o.o.

Natomiast w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2018/UE/RPOWM/3.3/2 dotyczącego dostawy 1 szt. inteligentnego systemu do zarządzania produkcją oraz 1 szt. oprogramowania do projektowania nowych innowacyjnych ościeżnic wraz z przekazaniem praw autorskich, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy P.W. Omnitech Krzysztof Osiński.

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu i złożone oferty wszystkim zainteresowanym podmiotom.
Niniejszym informujemy, iż nasza firma rozpoczęła procedurę naboru ofert na następujące przedmioty zamówienia:

1. Maszyna tnąca z fiberlaserem - 1 szt.
2. Prasa krawędziowa sterowana CNC do produkcji ościeżnic drzwiowych - 1 szt.
Zapytanie ofertowe dotyczące powyższych środków trwałych opublikowane zostało na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl pod adresem www:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1095590

Pod tymi linkami są zapytania ofertowe:
1. Na zakup maszyn:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1095590
2. Na zakup systemów:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1095613

Rozpoczęciu uległa także procedura naboru ofert na:
1. Dostawę inteligentnego systemu do zarządzania produkcją - 1 szt.
2. Dostawę oprogramowania do projektowania nowych innowacyjnych ościeżnic wraz z przekazaniem praw autorskich - 1 szt.
Zapytanie ofertowe dotyczące powyższych systemów opublikowane zostało na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl pod adresem www: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1095613

Wszystkie zainteresowane podmioty udziałem we w/w zapytaniach serdecznie zapraszamy do składania ofert.Z przykrością informujemy, iż z uwagi na wykryte błędy formalno-prawne, zawarte w treści opublikowanych zapytań ofertowych nr:

1/2017/RPOWM.3.3/UE
2/2017/RPOWM.3.3/UE
3/2017/RPOWM.3.3/UE

rozpoczętych w związku z realizacją projektu pt. "Implementacja wyników badań dotyczących opracowania nowych produktów w postaci termoizolacyjnych, stalowych ościeżnic dla różnego typu drzwi oraz zautomatyzowanej technologii ich produkcji", współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, działanie 3.3. Innowacje w MŚP, zmuszeni zostaliśmy do zakończenia naboru ofert bez wyłonienia najlepszego dostawcy.

O fakcie ponownego naboru ofert oraz przyjętej formie jego publikacji poinformujemy oddzielnym komunikatem umieszczonym na naszej stronie www.


W związku z zaplanowaną realizacją projektu pt. "Implementacja wyników badań dotyczących opracowania nowych produktów w postaci termoizolacyjnych, stalowych ościeżnic dla różnego typu drzwi oraz zautomatyzowanej technologii ich produkcji", współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, działanie 3.3. Innowacje w MŚP niniejszym ogłaszamy nabór ofert na dostawę wyszczególnionych poniżej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: